KONSULENTEN TTM

Råd og støtte til små og mellemstore virksomheder

Har du råd til at lade være?


Hvad koster et ejerskifte / generationsskifte og hvor lang tid tager det?

Det tager typisk mellem 5 og 10 år at foretage er generationsskifte, og det koster. Der er beskatningsregler der gøre at der trækkes penge ud af virksomheden, men i skiftet kan der også tabes momentum og fokus og det koster også. Det koster også på det følelsesmæssige område. Der kan være følelser i klemme i forhold til familien, men også ved det at skulle afhænde virksomheden til andre. Har du råd og tid til at vente med denne store opgave?

Hvad koster det ikke at have styr på fremtiden?

Din bankforbindelse vil være mere end begejstret for at se din strategi eller forretningsplan.

Kender du bødetaksterne ved ikke at have styr på persondata, GDPR?

"Op til 4 % af virksomhedens årlige globale omsætning, ligesom man vil kunne blive pålagt at betale erstatning og godtgørelse for tort."

Hvad koster det at lave tilbud du ikke får ordren på?

De timer du bruger forgæves kunne have været solgt og genereret dækningsbidrag, har råd til at det fortsætter?

Hvad koster det ikke at have styr på kvaliteten?

Ved du om dine kunder er på vej med krav til ISO 9001 certificering, og kommer kravet, er du så forberedt? Hvad med  EN 1090 + ISO 3834 certificering, hvis du leverer til byggeindustrien? I denne industri er kravene slået igennem, spørgsmålet er om du har råd og tid til at vente?

Hvad koster det ikke at forstå hinanden?

Nationale kulturforskelle i organisationen kan analyseres efter Hofstede management theory. Det er f.eks. vigtigt i de centrale funktioner, at forstå det der sker i de enkelte enheder, så kommunikationen og organiseringen i en given enhed kan tilpasses. Lad KONSULENTEN lancere dette hos jer.

Har du i lang tid gerne ville have et nyt IT-system, men det bliver hele tiden udskudt?

Har du råd til at vente længere? Behovet skal afdækkes, der skal indhentes bud på løsningen og løsningen skal implementeres. Det kan KONSULENTEN klare.

Er din produktion Lean? Nej vel, ved du hvad det koster dig?

De mest elementære dele af Lean, fokuserer på at minimerer spild og sikre orden og ryddelighed. Det kræver kun sundfornuft og vedholdenhed fra ledelsen.  Lad KONSULENTEN lancere dette hos dig.

Hvad koster det ikke at have styr på kvaliteten?

Får I rettet fejl på tegninger og styklister m.m. så I ikke laver den samme fejl igen og igen? Får I samlet op på alle medarbejdernes forbedringsforslag, hvordan har I råd til at lade være? Med et simpelt rapporteringssystem kan dette bringes til at give et niveauløft på arbejdsdokumentationen.

Er der styr på de arbejdsmiljømæssige rutiner?

Er der styr på sikkerhedsdatabladene, får I afholdt den årlige arbejdsmiljø-drøftelse? Få hjælp til at sætte dit arbejdsmiljøarbejde i system, så du har sikkerhed for, at du bevæger dig  inden for lovens rammer.

Hvad koster det ikke at have det rigtige beslutningsgrundlag?

BI eller Business Intelligence er ganske enkelt at bruge dine egne data til at tegne et skarpt billede hvad der foregår i din virksomhed her og nu? Hvad med regelmæssig rapportering, så du ved hvor du står?

Har du mistet overblikket trods gule lapper og meget papir?

Outlook har rigtig mange muligheder som mange ikke kender. Med nogle få timers instruktion kan du få en mere effektiv hverdag, kan du sige nej til det?

Hvad koster det ikke at have styr på fremtiden?

Din bankforbindelse vil være mere end begejstret for at se din strategi eller forretningsplan. Lad KONSULENTEN hjælpe dig med den.